Lagerstatus ved Karmsund Fiskemel AS:

Råstoff:Beholdning Disp
B1: 306 tonn 694 tonn
B2: 287 tonn 713 tonn
B3: 40 tonn 960 tonn
Totalt: 634 tonn 2366 tonn

Mel:Beholdning DispPartinr.
S1: 735 -35 tonn 18052
S2: [652] 700 tonn MIX 29-30
S3: 707 -7 tonn 18049
S4: 707 -7 tonn 18044
S5: 695 5 tonn 18046
S6: [669] 700 tonn mix 29-30
S7: [575] 700 tonn 18053
S8: [305] 700 tonn 18053/18048[101]
S9: 295 105 tonn til 22/6 11.00
S10: 340 60 tonn 18050
S11: 336 64 tonn 18051
S12: 381 19 tonn 18033
S13: 0 650 tonn
S14: 646 54 tonn 18014
S15: 712 -12 tonn 18047
S16: 171 529 tonn 18045
S17: 665 35 tonn 18032
Totalt: 6390 tonn 4260 tonn

Olje:Beholdning DispPartinr.
T2: 564 tonn 673 tonn Biomar fra 25/6
T3: 900 tonn 541 tonn
T6: -37 tonn 887 tonn 17307 02.11.2017
T8: 924 tonn -24 tonn
Totalt: 2352 tonn 2076 tonn

Oppdatert: 18.07.2018 21:45:00