Lagerstatus ved Karmsund Fiskemel AS:

Råstoff:Beholdning Disp
B1: 822 tonn 178 tonn
B2: 547 tonn 453 tonn
B3: 735 tonn 265 tonn
Totalt: 2104 tonn 896 tonn

Mel:Beholdning DispPartinr.
S1: 0 700 tonn
S2: 694 6 tonn til 18/3 06.30
S3: 657 43 tonn 18017
S4: 0 700 tonn
S5: 0 700 tonn
S6: 100 600 tonn 18006
S7: 650 50 tonn 18018
S8: 0 700 tonn
S9: 0 400 tonn
S10: 175 225 tonn 18007
S11: 0 400 tonn
S12: 224 176 tonn 18008
S13: 200 450 tonn fra 20/3 kl.20.30
S14: 646 54 tonn 18014
S15: 660 40 tonn til 20/3 20.30
S16: 0 700 tonn
S17: 50 650 tonn 18007
Totalt: 4056 tonn 6594 tonn

Olje:Beholdning DispPartinr.
T2: 1234 tonn 3 tonn Start prod fra
T3: -9 tonn 1450 tonn Må ikke brukes
T6: 761 tonn 89 tonn 17307 02.11.2017
T8: 157 tonn 743 tonn
Totalt: 2143 tonn 2285 tonn

Oppdatert: 21.03.2018 15:50:00